Informacije za zdravstveno osoblje

1. UPUTNICA

 • treba biti čitko ispunjena i mora sadržavati
 • tražene podatke (ime i prezime, datum rođenja)
 • podatak o terapiji i vrijeme zadnje doze (za koagulacijske i hematološke pretrage)
 • naznačene pretrage koje se traže
 • ime, prezime i potpis liječnika s e-mailom i telefonom

2. PRIPREMA BOLESNIKA

Kako je ispravna priprema bolesnika prije uzimanja uzorka za analizu posebice važna, zbog mogućnosti značajnih predanalitičkih pogrešaka molimo Vas da za pojedine specifične pretrage pregledate upute na mrežnoj stranici Latebre.

Općenito za sve pretrage vrijedi:

 • bolesnik mora biti 8 do 10 sati natašte, po mogućnosti 48 sati bez terapije (izuzev vitalno važne terapije)
 • krv se uzima između 7 i 10 sati
 • prije uzimanja krvi potrebno je 24 sata izbjegavati povećani tjelesni napor, konzumiranje alkoholnih pića i sve vrste lijekova koji nisu od vitalnog značenja
 • krv se uzima uvijek u sjedećem položaju

3. UZORKOVANJE

 • pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
 • za odabir vrste epruvete poslužite se tablicom 1. u nastavku
 • identificirati bolesnika
 • za provjeru identiteta zapitati bolesnika za ime, puni datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
 • tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda
 • dezinficirati mjesto uboda 70%-tnim izopropanolom ili etanolom
 • podvezati ruku iznad mjesta uboda i odmah uvesti iglu u venu
 • uzorak krvi NE treba uzimati iz hematoma, a ako drugačije nije moguće, treba je uzeti distalno od hematoma i to naznačiti na uputnici
 • podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide < 1 minute, a za određivanje koncentracije kalcija, magnezija i željeza NE koristiti podvezu
 • nakon uzimanja uzorka krvi mjesto uboda zaštiti se čistim pamučnim jastučićem i bolesnika naputiti da drži ruku 5 minuta izravnatu uz stisak pamučnog jastučića drugom rukom
 • ako uzimanje krvi nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke

Uzimanje uzoraka krvi (iz vene)

Krv treba uzimati u epruvetu s odgovarajućom bojom čepa, budući da podtlak unutar spremnika određuje uzetu količinu krvi u odnosu na aditiv kao i brzinu istjecanja krvi.

Epruvetu je potrebno napuniti do oznake, odnosno dok podtlak crpi krv.

Vrste vakumskih epruveta s antikoagulansom, uzorci koji se iz njih dobivaju s pretragama koje se u njima rade i broj potrebnih inverzija epruvete prikazani su u tablici 1.:

Tablica 1. Vrste vakumskih epruveta

Boja čepa spremnika (aditiv/antikoagulans) Uzorak(pretrage) Broj inverzija spremnika
Na-citrat, 3,2% (0,109mol/L) Plazma (koagulacijske) 3-4x
Na-citrat, 3,8%(0,129mol/L) Puna krv (sedimentacija eritrocita) 8-10x
aktivator i gel separator Serum (biokemijske) 5-6x
trombin i gel separator Serum (biokemijske) 5-6x
aktivator Serum (biokemijske) 5-6x
K3-EDTA Puna krv (hematološke, HbA1c) 8-10x
Na-fluorid Plazma (glukoza) 8-10x

Napunjenu epruvetu potrebno je lagano promiješati (NE MUĆKATI!!!!), prema uputama u tablici 1 i sljedećoj slici:

Kvalitetna izmjena epruveta osigurava kvalitetan uzorak za analizu!

U slučaju potrebe uzimanja krvi u više različitih epruveta POSEBICE JE VAŽNO poštivati redoslijed epruveta , prema uputi u sljedećoj tablici

Redoslijed uzimanja krvi Boja čepa
1. plava
2. žuta;narančasta;crvena
3. ljubičasta
4. crna
5. siva

Uzimanje uzorka kapilarne krvi

  • preporuča se krv uzeti iz prstenjaka lijeve ruke (ljevacima iz desne), djeci iz srednjeg prsta, a dojenčadi iz pete (lateralni dijelovi)
  • prije uboda prst dezinficirati 70% vodenom otopinom izopropanola, obrisati pamučnim jastučićem i okomito oštricom sterilne lancete ubosti snažno i kratko
  • prva se kap krvi obriše pamučnim jastučićem, a sljedeće kapi puste da spontano naviru i ulaze u prislonjenu kapilaru ili specifičnu mikroepruvetu
  • nakon završetka mjesto se uboda prekrije suhim i čistim pamučnim jastučićem.
  • kapilara, odnosno epruveta, čvrsto se zatvori. Ako je s antikoagulansom, 10 se puta nježno, bez miješanja, okreće za 90°.

 

  • U mikro-epruvete molimo vadite do

gornje oznake (500 μL)

  • . Ova količina uzorka osigurava ispravnu aplikaciju na analizator i interpretaciju nalaza.

Uzimanje uzorka mokraće

   • za kvalitativnu analizu mokraće potrebno je 5–10 mL mokraće u epruveti (uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti)
   • pedijatrijski uzorci su iznimka te se obrađuju i manje količine uz napomenu: „Premala količina mokraće za objektivnu procjenu sedimenta“

Uzimanje uzorka stolice za otkrivanje krvi u stolici

  • Test (BIOGNOST- HEMOGNOST TEST) se provodi kroz tri uzastopna dana. Bolesnik mora dobiti tri kartončića i dvanaest aplikatora. Svaki dan otvara jedan kartončić. Na kartončiću su 4 polja za nanošenje uzorka, a postupak je slijedeći:

 

1. na prednju stranu test kartona upisati ime, prezime i adresu pacijenta te datum uzorkovanja

2. otvoriti prednji veliki poklopac i uz pomoć priloženog kartonskog štapića uzeti uzorak stolice veličine pšenice i namazati ga u tankom sloju unutar kruga označenog slovom A

3. ponoviti isti postupak na površinama polja B,C i D uzimajući novim kartonskim štapićem uzoroke s raznih dijelova stolice

4. nakon što su nanijeti uzorci, zatvoriti prednji poklopac i spremiti karton u priloženu vrećicu

5. zaštititi HemoGnost test karton od prekomjerne hladnoće, vlage, topline i izravnog sunčevog svijetla

6. HemoGnost test karton čuvati na sobnoj temperaturi izvan dohvata djece

7. HemoGnost test karton s nanijetim uzorcima stolice poslati u zdravstvenu ustanovu unutar 7 dana od sakupljanja prvog uzorka

8. tijekom dva naredna dana ponoviti isti postupak s druga dva kartončića.

9. izostane li stolica jedan dan, test nije propao. Uzima se sljedeći dan.

10. dostaviti u laboratorij sva tri uzorka zajedno.

Uzimanje uzoraka za pretrage hemostaze

   • bolesnicima koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji ne uzima se uzorak za pretragu – protein C, zbog utjecaja terapije na rezultat.

4. DOZVOLJENO VRIJEME OD UZIMANJA UZORKA DO ANALIZE

a)  za opće biokemijske pretrage:

< 6 sati, a izuzetci su

  • :

   • pretraga glukoze mora biti izvršena unutar 2 sata ukoliko epruveta ne sadrži dodatne stabilizatore, inhibitore glikolize: Na fluorid ili oksalat (sivi čep)
   • za kvalitativnu analizu mokraće dozvoljena su 2 sata (najkasnije 4 sata)

b)  za hematološke i koagulacijske pretrage

   • dozvoljeno vrijeme za sedimentaciju eritrocita je 2 sata
   • dozvoljeno vrijeme za kompletnu krvnu sliku je 6 sati
   • dozvoljeno vrijeme za pripravu krvnog razmaza je 6 sati
   • dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do laboratorijske analize koagulacijskih pretraga je 4 sata
   • ako postoji sumnja na pseudotrombocitopeniju posredovanu s EDTA, potrebno je ponoviti uzimanje krvi u spremnik s Na-citratom (plavi čep) U slučaju da uzorak nije moguće dostaviti odmah, uzorak plazme/seruma ili pune krvi, treba pohraniti na +4 C (NE ZAMRZAVATI!!!) preko noći i dostaviti ga idući dan.

5. DOSTAVA UZORAKA

  • bilo koji uzorak označen imenom i prezimenom dostavlja se sa odgovarajućom uputnicom, telefonskim brojem i točnom adresom za slanje nalaza
  • epruvete s punom krvi, obavezno se čuvaju i dostavljaju u uspravnom položaju, s čepom prema gore, na stalku (nikako položene vodoravno zbog kontakta s čepom i moguće hemolize).
  • za pretrage koje se rade u plazmi potrebno je odvojiti plazmu u čistu začepljenu epruvetu bez ikakvih dodataka i također u uspravnom položaju dostaviti u laboratorij.
  • u pravilu se uzorci transportiraju na + 4°C u odgovarajućim spremnicima (ručnim hladnjacima).